Публичные мероприятия

Відэазапіс штогадовай канферэнцыі Лятучага ўніверсітэта «Тэхнікі і тэхналогіі чалавечага» (Мінск, 3-4 сакавіка 2017 года)

19.03.2017
Лятучы ўніверсітэт і Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі

3-4 сакавік 2017 года ў Мінску адбылася штогадовая канферэнцыя Лятучага ўніверсітэта «Тэхнікі і тэхналогіі чалавечага», якая была зладжана супольна з Цэнтрам еўрапейскай трансфармацыі.

Большасць праблем, з якімі сёння сутыкаецца чалавецтва, — гэта праблемы гуманітарныя. Нават абмяркоўваючы тэхнічныя дасягненні і тэхналагічныя прарывы, прыродныя зрухі і тэндэнцыі ў экалогіі, міграцыйныя плыні і новыя фінансавыя і эканамічныя мадэлі, у выніку мы апынаемся перад выклікам для чалавека. Сучасны чалавек, яго самаразуменне, стасункі з Іншымі патрабуюць пераасэнсавання. І нават больш за пераасэнсаванне — дзеяння.

Ці можам мы на базе гуманітарнай веды не толькі тлумачыць і разумець, але і на практыцы адказваць на сучасныя выклікі? Адукацыя, медыя, навука, культура, піяр, права, сфера паслуг, новыя формы супольнай творчасці, стартапы — гэта і многае іншае так ці інакш стварае і ўзнаўляе Чалавечае ў Чалавеку. Якім чынам гэта адбываецца? Як гэта можна змяняць? Куды і навошта змяняць? Хто гэта робіць? І хто можа ці павінен несці адказнасць за такія змены?

Мэта канферэнцыі

— прадставіць і публічна абмеркаваць тыя ідэі і прапановы па сучасных тэхніках і тэхналогіях чалавечага, якія існуюць ці могуць быць разгорнуты ў нашай сітуацыі і ў нашым грамадстве. Мы імкнемся таксама крытычна ацаніць свае магчымасці, правы і абмежаванні на такую працу.

У праграме канферэнцыі

— абмеркаванне тэхнік і тэхналогій чалавечага ў розных сферах і з некалькіх ракурсаў:

  • Мінулае і будучыня. Як яны выбудоўваюцца ў гуманітарных практыках;
  • Асвета, навука і адукацыя — прастора тэхнік і тэхналогій чалавечага;
  • Палітыка і сацыяльныя стасункі: антрапалагічныя перспектывы;
  • Прыроднае і штучнае асяроддзе: падыходы ў вырашэнні гуманітарных праблем;
  • Гуманітарная веда для тэхнічных праблем і тэхналагічных выклікаў;
  • Межы дзейнасці і адказнасці «тэхнолага».

На кожную з пазначаных тэм былі прадстаўлены даклады, якія затым былі супольна абмеркаваны ўдзельнікамі канферэнцыі.

  


  

З сакавіка, пятніца

  

Пленарнае пасяджэнне

  

Доклад: «Гуманитарные технологии».

Докладчик: Владимир Мацкевич, философ и методолог, руководитель Агентства гуманитарных технологий (Минск), основатель программы создания современного университета в Беларуси «Летучий университет».

  

Даклад: «Праца з мінулым: чалавечае і надчалавечае».

Дакладчык: Ігар Бабкоў, філосаф і гісторык ідэй, літаратар, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт.

  

Даклад: «Тэхніка і тэхналогія: дзве інтэнцыі ўніверсітэта».

Дакладчык: Таццяна Вадалажская, метадолаг, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук (PhD), каардынатар праграмы «Лятучы ўніверсітэт».

  

Доклад: «Бизнес как гуманитарное влияние. Коммуникативный аспект».

Докладчик: Роман Костицын, управляющий партнер коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз», старший преподаватель кафедры технологий коммуникации Института журналистики БГУ.

  


  

Секцыя: «Гульня і Чалавек гуляючы»

  

Доклад: «Возможности игровых технологий для трансформации актуальной антропалогической и гуманитарно-научной перспективы».

Докладчик: Павел Барковский, философ, кандидат философских наук, доцент, координатор сообщества «Беларуская філасофская прастора».

  

Доклад: «Возможно ли коллективное творчество? К истории одного эксперимента».

Докладчик: Дмитрий Пароменский, бизнес-аналитик СООО «Системные технологии».

  

Доклад: «Практические рефлексии на тему Игры и опыта того, кто играет».

Докладчик: Сергей Неборский.

  

Доклад: «Вся наша жизнь — игра: рефлексия преобразования наблюдателя в игрока».

Докладчик: Наталья Клишевич.

  


  

Секцыя: «Сацыяльныя працэсы і тэхналагічны асяродак»

  

Доклад: «Человек в городской среде: взгляд сквозь призму технологических укладов».

Докладчик: Ольга Долинина.

  

Доклад: «Крауд-технологии и их гуманитарное измерение».

Докладчик: Иван Веденин, креативный директор Talaka.by.

  

Даклад: «Вікіфікацыя — наступны крок у кіраванні краінай».

Дакладчык: Міхаіл Волчак.

  


  

4 сакавіка, субота

  

Секцыя: «Спадчына і гісторыя як аб’ект і інструмент гуманітарнай практыкі»

  

Даклад: «Інструменталізм ці аб’ектывацыя? Канцэпт «Літвы» ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі».

Дакладчык: Алег Дзярновіч, гісторык, археолаг, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

  

Даклад: «Рэканструкцыя калектыўнай памяці пра рэпрэсіі па ўспамінах дзяцей «польскіх шпіёнаў».

Дакладчык: Вольга Іванова, гісторык, архівазнавец і дакументазнавец, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

  

Даклад: «Спадчына дзеля будучыні. Ці варта Беларусі ісці шляхам Літвы ў працы са спадчынай ВКЛ?»

Дакладчык: Аляксей Чубат.

  

Доклад: «Развитие общебеларусского краеведческого движения как средство объединения прошлого и будущего Беларуси».

Докладчик: Татьяна Протько.

  


  

Секцыя: «Індывідуальнасць, суб'ектнасць і свабода»

  

Доклад: «Выготский и практики свободы».

Докладчик: Ольга Оришева, философ, кандидат философских наук, доцент, координатор сообщества «Беларуская філасофская прастора».

  

Доклад: «Об универсализации» техник себя».

Докладчик: Игорь Подпорин, философ, кандидат философских наук, доцент.

  

Доклад: «Эмансипация по ту сторону дискурса свобод».

Докладчик: Галина Русецкая, психоаналитик, магистр философии.

  

Доклад: «Специфика формирования поликультурной компетенции современного человека в процессе акультурации».

Докладчик: Ирина Соловей, методист, социальный педагог МГИРО.

  

Доклад: «Церковь в XXI веке: проблемы и вызовы».

Докладчик: Наталья Огорелышева.

  


  

Заключнае пленарнае пасяджэнне

  

Доклад: «Гуманитарные технологии в образовании».

Докладчик: Светлана Мацкевич, методолог, кандидат педагогических наук.

  


  

Агульная рэфлексія і падсумаванне


Другие публикации